สมัครสมาชิก

ถัดไป
เข้าสู่ระบบ

นโยบายการสมัครสมาชิก

1. ลูกค้า 1 คนจะมีบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้นหากตรวจพบมีการสมัครเกิน 1 บัญชี ในชื่อเดียว จะไม่สามารถทำรายการใดๆได้และระงับยูสเซอร์ทั้งหมด

2. หากตรวจพบชื่อ-นามสกุลไม่ตรงตามบัญชีธนาคารที่สมัครจะไม่สามารถถอนเงินได้ทุกกรณี

3. การตัดสินของ MESLOT ถือเป็นสิ้นสุด

เข้าใจแล้ว